0

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.pelletonline.pl jest spółka PELLETONLINE SP Z O O, zarejestrowana ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, KRS 0000579707, REGON 362695467, NIP 7831731394
 2. Administratorem danych osobowych jest PelletOnline Sp. z o.o., wskazany w punkcie 1.
 3. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.).
 4. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień ze sklepu internetowego.
 5. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie www.pelletonline.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.pelletonline.pl
 6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 7. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

"PelletOnline” zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „do kasy" przed wysłaniem zamówienia. Powyższa cena „ w kasie" uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Wskazana cena jest również potwierdzana na wysyłanym z towarem paragonie albo fakturą VAT w przypadku przedsiębiorców.

 1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe.
 2. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w sklepie internetowym, będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego.

II. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej - z dostępnej oferty sklepu, podanie ilości zamawianego towaru oraz sposobu płatności, dodanie ich do koszyka zakupów.
 2. Klient dokonuje wyboru: formy dostawy, sposobu płatności i zatwierdza zamówienie przyciskiem „zamówienie" potwierdzając tym samym złożenie zamówienia do realizacji.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca "PelletOnline" (właściciel Sklepu internetowego) zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sklep internetowy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 5. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie maila z taką informacją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Potwierdzeniem otrzymania przez sklep zamówienia Klienta będzie komunikat nadany drogą e-mailową na adres podany w formularzu zamówienia, potwierdzający ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności oraz danych teleadresowych Klienta.
 7. Po otrzymaniu wyżej opisanego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 8. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji, dokumenty będą wysłane z potwierdzeniem ich otrzymania.

III. Warunki płatności i wysyłki towaru.

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
 • za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy - koszt przesyłki równy jest 155 zł brutto za 1 paletę EUR o wymiarze 80x120x180. Opcja "płatność za pobraniem", wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej usługą POCZTEX24/48h.
 • w formie przedpłaty - przelewem bankowym zwykłym, to jest za pośrednictwem własnego banku dokonywanym przez Klienta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności towaru a przed wysyłką zamówionego towaru. Opcja "płatność przelewem na konto" Koszt przesyłki równy jest 130 zł. Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej usługą POCZTEX24/48h.
 • za pośrednictwem płatności elektronicznej przelewy24 - płatność odbywa się w czasie rzeczywistym. Opcja "przelewy24". Koszt przesyłki równy 130zł. Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej usługą POCZTEX24h/48h
 1. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem zwykłym, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień opłacenia zamówienia uważa się dzień uznania rachunku "PelletOnline".
 2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,albo innej firmy kurierskiej. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 3. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo w przypadku wyboru płatności za pobraniem - braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału placówki kurierskiej. Po awizie następnego dnia roboczego ponawiana jest próba doręczenia. Po drugim awizie przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. Biuro Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 4. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłane są usługą Pocztex24.
 5. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, listu przewozowego..
 6. Faktury VAT wysyłane są w wyłącznie w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy.
 7. Na życzenie klienta wysyłamy FV w formie papierowej, listownie – koszt wystawienia oraz wysłania FV za pośrednictwem Poczty Polskiej to 25 zł brutto za każda 1 szt.
 8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie "PelletOnline" stwierdzonych wad, braków w zamówieniu i uszkodzeń opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany niezwłocznie przy kurierze do sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki. Powyższe działanie stanowi podstawę do pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji.

IV. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie formularz zwrotu powinno być wysłane przez Klienta drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza sklep internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania. Klient powinien również wypełniony formularz zwrotu wraz ze zwracanym towarem wysłać pocztą na adres "PelletOnline", Mierczany 27, 66-235 Torzym.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez klienta przesyłki. Klient proszony jest o wysłanie towaru wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu.
 4. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu przez sklep internetowy.
 6. "PelletOnline" prześle na adres poczty elektronicznej klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży.
 7. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

V. Reklamacje

 1. "PelletOnline" odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 3 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.
 2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.
 3. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy "PelletOnline", Mierczany 27, 66-235 Torzym. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji, jedynie w sytuacji gdy reklamacja zostanie uwzględniona.
 4. Do odsyłanego towaru klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub jednej z dwóch otrzymanych faktur VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania z towarem oraz drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Klient traci uprawnienia przewidziane w punkcie V.1. Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sklepu internetowego. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji "PelletOnline" prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych "PelletOnline" z siedzibą ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia.
 2. Składając zamówienie Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych osobowych "PelletOnline" w pełnym zakresie.
 3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 2. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez firmę "PelletOnline" oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą "PelletOnline" a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
 4. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu 530021423 (pn.-pt. godz. 9.00-16.00).
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

dalej

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego Newslettera
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016-2018 Pelletonline.pl | Projekt i wykonanie: Webpiksel.pl
Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W tym dokumencie znajdziecie informację, o tym jak przetwarzamy dane osobowe. Kierowana do Państwa Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania  danych osobowych w sposób zgodny z wymogami ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE, L 119, z dnia 4 maja 2016 r., zwanym dalej „RODO”).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu  Internetowego, jest "PelletOnline" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579707, posługująca się numerem REGON 362695467, NIP 7831731394, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod wskazany numeru kontaktowy +48 530 021 423.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY? CEL PRZETWARZANIA

Za dane osobowe uważa się informacje dotyczące osoby Klienta. Dane osobowe są przekazywane za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronach Sklepu Internetowego (imię, nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, a także nr NIP), są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe Klientów są zbierane bezpośrednio od Klientów i są przetwarzane w następujących celach:

 • założenia konta i rejestracji Użytkowników
 • realizacji zamówień
 • obsługi posprzedażowej (zwroty, reklamacje)
 • udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym
 • wystawiania faktur
 • przesyłania newslettera do zarejestrowanych subskrybentów
 • otrzymanie e-mailowo oraz w drodze sms ofert i informacji o produktach, usługach i ofertach marketingowych., - pod warunkiem, że Klient zaznaczył zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zaufanych zewnętrznych dostawców. Poniżej przedstawiamy kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

PRAWA KLIENTÓW W STOSUKU DO PRZEKAZYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

Administrator nie zamierza również przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa (Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY  DANE KLIENTÓW?

Dopóki są Państwo naszymi klientami, to podane dane osobowe są przez nas przetwarzane. Gdy konto zostanie usunięte, wówczas dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń́ lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży. 

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Administrator zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta klienta w sklepie. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

Informacje zawarte w plikach Cookies zbieramy w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet. Jeśli Klient tego nie chce, może zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączyć możliwość przyjmowania ciasteczek.

ZMIANA ZASAD PROWADZENIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka może ulec zmianie o czym Administrator poinformuje Klientów.
 2. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia … lipca 2018 r.