0

Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie formularz zwrotu powinien być wysłany przez Klienta drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript... Niezwłocznie po otrzymaniu formularza sklep internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania. Klient powinien również wypełniony formularz zwrotu wraz ze zwracanym towarem wysłać pocztą na adres "PelletOnline", Mierczany 27, 66-235 Torzym.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez klienta przesyłki. Klient proszony jest o wysłanie towaru wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu.
 4. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu przez sklep internetowy.
 6. "PelletOnline" prześle na adres poczty elektronicznej klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży.
 7. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

Reklamacje

 1. "PelletOnline" odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 3 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.
 2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.
 3. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy "PelletOnline", Mierczany 27, 66-235 Torzym. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji, jedynie w sytuacji gdy reklamacja zostanie uwzględniona.
 4. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub jednej z dwóch otrzymanych faktur VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania z towarem oraz drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Klient traci uprawnienia przewidziane w punkcie V.1. Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sklepu internetowego. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji "PelletOnline" prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

dalej

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego Newslettera
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016-2018 Pelletonline.pl | Projekt i wykonanie: Webpiksel.pl
Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W tym dokumencie znajdziecie informację, o tym jak przetwarzamy dane osobowe. Kierowana do Państwa Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania  danych osobowych w sposób zgodny z wymogami ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE, L 119, z dnia 4 maja 2016 r., zwanym dalej „RODO”).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu  Internetowego, jest "PelletOnline" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579707, posługująca się numerem REGON 362695467, NIP 7831731394, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod wskazany numeru kontaktowy +48 530 021 423.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY? CEL PRZETWARZANIA

Za dane osobowe uważa się informacje dotyczące osoby Klienta. Dane osobowe są przekazywane za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronach Sklepu Internetowego (imię, nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, a także nr NIP), są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe Klientów są zbierane bezpośrednio od Klientów i są przetwarzane w następujących celach:

 • założenia konta i rejestracji Użytkowników
 • realizacji zamówień
 • obsługi posprzedażowej (zwroty, reklamacje)
 • udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym
 • wystawiania faktur
 • przesyłania newslettera do zarejestrowanych subskrybentów
 • otrzymanie e-mailowo oraz w drodze sms ofert i informacji o produktach, usługach i ofertach marketingowych., - pod warunkiem, że Klient zaznaczył zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zaufanych zewnętrznych dostawców. Poniżej przedstawiamy kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

PRAWA KLIENTÓW W STOSUKU DO PRZEKAZYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

Administrator nie zamierza również przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa (Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY  DANE KLIENTÓW?

Dopóki są Państwo naszymi klientami, to podane dane osobowe są przez nas przetwarzane. Gdy konto zostanie usunięte, wówczas dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń́ lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży. 

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Administrator zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta klienta w sklepie. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

Informacje zawarte w plikach Cookies zbieramy w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet. Jeśli Klient tego nie chce, może zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączyć możliwość przyjmowania ciasteczek.

ZMIANA ZASAD PROWADZENIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka może ulec zmianie o czym Administrator poinformuje Klientów.
 2. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia … lipca 2018 r.